Strona główna

Ukazał się 20. już tom „Biuletynu Szadkowskiego

Ten jubileuszowy numer został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Wydawany od dwudziestu lat „Biuletyn” zyskał uznanie szadkowskiej społeczności, a jako interdyscyplinarne czasopismo regionalne ma ugruntowaną pozycję w środowisku akademickim i na rynku wydawniczym. Kolejne numery czasopisma wydawane przy udziale Uniwersytetu Łódzkiego i wsparciu władz samorządowych miasta i gminy Szadek, docierają do szerokiego grona odbiorców i odgrywają istotną rolę dostarczając materiałów informacyjnych oraz analiz użytecznych w podejmowaniu racjonalnych działań na rzecz lokalnej społeczności, a także promując miasto i otaczający je region. „Biuletyn Szadkowski” – niezależnie od celów poznawczych i naukowych – pełni również funkcję edukacyjną jako źródło wiedzy o regionie i służy pogłębianiu poczucia lokalnej tożsamości oraz budowaniu małej szadkowskiej ojczyzny. Zachęcamy do lektury!

Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim wznawia i rozszerza swoją działalność. Ośrodek ma na celu integrację działań prowadzonych w obrębie różnych dyscyplin naukowych i odnoszących się do problematyki badań przestrzennych, realizowanych w skali lokalnej, a także współdziałanie ze społecznościami lokalnymi w sferze zagadnień rozwoju lokalnego. Działalność Ośrodka obejmuje udział w organizacji badań i konferencji naukowych, rozwijanie współpracy z samorządami lokalnymi oraz publikację wydawnictw poświęconych zagadnieniom lokalnym i regionalnym. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Sekretariat Ośrodka w nowej odsłonie poprowadzą pracownicy Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej - dr Marta Borowska-Stefańska, dr Katarzyna Leśniewska-Napierała oraz dr Szymon Wiśniewski. Pozostajemy do dyspozycji w związku ze wszelkimi sprawami dotyczącymi funkcjonowania Ośrodka.

Przy współudziale Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ (i zaangażowaniu współpracujących przedstawicieli nauk geograficznych, historycznych i biologicznych) publikowane są kolejne tomy „Biuletynu Szadkowskiego” oraz „Biuletynu Uniejowskiego”. Roczniki te zawierają artykuły z różnych dziedzin wiedzy (m.in. historii, geografii, ekonomii, etnografii, biologii i ochrony środowiska), poświęcone zagadnieniom lokalnym i regionalnym. Publikacja wydawnictw w 2016 r. zostanie powiązana z kolejnymi, organizowanymi corocznie, spotkaniami ze społecznością lokalną zainteresowanych regionów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tomami obu Biuletynów i nadsyłania propozycji artykułów do kolejnych wydań.

W ramach działalności Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ organizowane będą regularnie otwarte wykłady prowadzone przez praktyków, poświęcone problematyce gospodarki przestrzennej, rozwoju lokalnego. Wkrótce zostanie opublikowana na naszej stronie lista terminów, tematów i prelegentów zaproszonych na wykłady.

W ramach działalności Ośrodka Badawczego organizowane jest corocznie interdyscyplinarne seminarium poświęcone tematowi „Wzorce rozwoju lokalnego - lokalna polityka przestrzenna” / "Patterns of local development and spatial policy". Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium, które odbędzie się wiosną 2018 r.