Strona główna

Informacja o wykładzie dr Christophera Cusacka

Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim wznawia i rozszerza swoją działalność. Ośrodek ma na celu integrację działań prowadzonych w obrębie różnych dyscyplin naukowych i odnoszących się do problematyki badań przestrzennych, realizowanych w skali lokalnej, a także współdziałanie ze społecznościami lokalnymi w sferze zagadnień rozwoju lokalnego. Działalność Ośrodka obejmuje udział w organizacji badań i konferencji naukowych, rozwijanie współpracy z samorządami lokalnymi oraz publikację wydawnictw poświęconych zagadnieniom lokalnym i regionalnym. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Sekretariat Ośrodka w nowej odsłonie poprowadzą pracownicy Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej - dr Marta Borowska-Stefańska, dr Katarzyna Leśniewska-Napierała oraz dr Szymon Wiśniewski. Pozostajemy do dyspozycji w związku ze wszelkimi sprawami dotyczącymi funkcjonowania Ośrodka.

Przy współudziale Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ (i zaangażowaniu współpracujących przedstawicieli nauk geograficznych, historycznych i biologicznych) publikowane są kolejne tomy „Biuletynu Szadkowskiego” oraz „Biuletynu Uniejowskiego”. Roczniki te zawierają artykuły z różnych dziedzin wiedzy (m.in. historii, geografii, ekonomii, etnografii, biologii i ochrony środowiska), poświęcone zagadnieniom lokalnym i regionalnym. Publikacja wydawnictw w 2016 r. zostanie powiązana z kolejnymi, organizowanymi corocznie, spotkaniami ze społecznością lokalną zainteresowanych regionów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tomami obu Biuletynów i nadsyłania propozycji artykułów do kolejnych wydań.

W ramach działalności Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ organizowane będą regularnie otwarte wykłady prowadzone przez praktyków, poświęcone problematyce gospodarki przestrzennej, rozwoju lokalnego. Wkrótce zostanie opublikowana na naszej stronie lista terminów, tematów i prelegentów zaproszonych na wykłady.

W ramach działalności Ośrodka Badawczego organizowane jest corocznie interdyscyplinarne seminarium poświęcone tematowi „Wzorce rozwoju lokalnego - lokalna polityka przestrzenna” / "Patterns of local development and spatial policy". Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium, które odbędzie się wiosną 2018 r.