Kronika wydarzeń, galeria zdjęć

9 maj 2019, 11:57:57

8.05.2019 – wykład gościnny prof. Tadeusza Siwka z Uniwersytetu Ostrawskiego

W dniu 8 maja 2019 r., odbył się zorganizowany w ramach Instytutu wykład prof. Tadeusza Siwka, poświęcony pozycji geografii w czeskiej nauce, w szczególności omówieniu jej struktur organizacyjnych (Towarzystwo Geograficzne, uczelnie, akademia nauk, instytuty naukowe). W dalszej części na konkretnych przykładach – przede wszystkim na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego – omówiono warunki działalności uczelni, wahania liczby studentów, nowe systemy oceny wyników pracy naukowej i dydaktycznej, ocena publikacji itp. W wykładzie poruszono również w zarysie ekonomiczne kwestie finansowania nauki.

Prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., Polak z Zaolzia z czeskim obywatelstwem, jest pracownikiem Uniwersytetu Ostrawskiego od jego założenia w roku 1991. W latach 2001-2004 był jego prorektorem, a od 2006 do 20014 r. pełnił funkcję przewodniczącego Czeskiego Towarzystwa Geograficznego.