Sekretariat

dr Marta Borowska-Stefańska
Zakład Fizjografii i Planowania Przestrzennego
Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
tel. 42 635 45 74
WWW

dr Katarzyna Leśniewska-Napierała
Zakład Zagospodarowania Środowiska
Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
tel. 42 635 45 64
WWW

dr Szymon Wiśniewski
Zakład Polityki Przestrzennej
Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
tel. 42 635 45 54
WWW

Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego
Uniwersytet Łódzki
90-142 Łódź
ul. Kopcińskiego 31
e-mail: osrodekbadawczy@geo.uni.lodz.pl